OBJECTS & JEWELS  

FAIRE LES CUIVRES

Vanuit een fascinatie voor materialen en een voorliefde voor objecten, wordt in dit project een onderzoek gevoerd naar visuele vervreemding en naar de creatieve en expressieve mogelijkheden die deze ontwerpstrategie kan bieden voor een ontwerper of kunstenaar. Vanwege het visuele aspect van de vervreemding werd het onderzoek toegespitst op vijf parameters, namelijk vorm, materiaal, kleur, context en functie als zijnde de meest zichtbare karakteristieken van een dagdagelijks gebruiksvoorwerp. Deze doordeweekse gebruiksvoorwerpen zijn vanwege hun herkenbaarheid en hun typische associaties tussen vooral de vorm, het materiaal en de functie, een dankbare inspiratiebron om de ontwerpstrategie van visuele vervreemding toe te passen. Door deze associaties te verstoren of, met andere woorden, visueel te vervreemden worden nieuwe objecten, geïnspireerd op bestaande, gecreëerd die de toeschouwer of gebruiker kunnen verrassen, fascineren of verbazen. In dit project komt de vormelijke vervreemding tot stand via fragmentatie, samenstelling en herhaling, waarbij het gekozen materiaal en de kleur van het materiaal het vervreemdend effect versterken. Verschillende associaties worden hierdoor in de verf gezet: vertrekkend van een massaproduct, een banaal gebruiksobject zoals de alom gekende plastieken fles, worden unieke, autonome objecten in koper vormgegeven.

×