Vanuit een fascinatie voor materialen en een voorliefde voor objecten, wordt in dit project een onderzoek gevoerd naar de visuele vervreemding en naar de creatieve en expressieve mogelijkheden die deze ontwerpstrategie kan bieden voor een ontwerper of kunstenaar. Vanwege het visuele aspect van de vervreemding werd het onderzoek toegespitst op vijf parameters, namelijk vorm, materiaal, kleur, context en functie als zijnde de meest zichtbare karakteristieken van een dagdagelijks gebruiksvoorwerp. Deze doordeweekse voorwerpen zijn vanwege hun herkenbaarheid en hun typische associaties een dankbare inspiratiebron. Door deze associaties te verstoren worden nieuwe objecten gecreëerd die de toeschouwer of gebruiker kunnen verrassen, fascineren of verbazen.

In dit project komt de vormelijke vervreemding tot stand via fragmentatie, samenstelling en herhaling, waarbij het gekozen materiaal en de kleur het vervreemdend effect versterken. Vertrekkend van een massaproduct, een banaal gebruiksvoorwerp zoals de alom gekende plastieken fles, worden unieke, autonome objecten in koper vormgegeven.